Plum Condo Rangsit Alive (พลัมคอนโด รังสิต อะไลฟ์) ใกล้ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

โครงการ Plum Condo Rangsit Alive (พลัมคอนโด รังสิต อะไลฟ์) เป็นคอนโด Low Rise สูง 8 ชั้น จำนวน 4 อาคารไล่ตามตัวอักษรตั้งแต่ A – D ตั้งอยู่บนที่ดินรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าเนื้อที่ประมาณ 11 ไร่ มีอาคารพักอาศัยทั้ง 4 อาคารโอบล้อมพื้นที่ส่วนกลางกว่า 3 ไร่ไว้

ทางเข้า-ออกโครงการ Plum Condo Rangsit Alive (พลัมคอนโด รังสิต อะไลฟ์) จะอยู่ติดกับถนนพหลโยธินฝั่งขาออกเมือง

ล่าสุด