สัมผัสบรรยากาศรีสอร์ทได้เต็มอารมณ์ทุกวัน กับคอนโดมิเนียมที่ผสมผสานกลิ่นอายของความเป็นเชียงใหม่ เข้าไปในงานออกแบบ ทั้งการวางผัง, การใชัวัสดุท้องถิ่น และลวดลายต่างๆ

ล่าสุด